למרכז המבקרים בכדורי מכתב מנהלת ביה"ס לסיום שנה"ל תשע"חרשימות ספרים: כיתות מקדמות חט"ב שכבה ז' שכבה ח' שכבה ט' שכבה י' שכבה יא' שכבה יב'מתמטיקה: הרשמה לקורס קיץ לעולים לכיתה י תשע"ט הרשמה למבחן קיץ למעבר רמה במתמטיקהאלבומי תמונות

כדורי נוסד בשנת 1933 על ידי הנדבן היהודי כדורי, כבית ספר ממשלתי בריטי. במשך כעשרים שנה למדו בו רק בנים לאחר מיון סלקטיבי ביותר, במסגרת פנימייה חקלאית. מבחני הקבלה הקפדניים ורמת הלימודים הגבוהה נועדו לאפשר לבוגרי בית הספר המשך לימודי אגרונומיה בכל מוסד אקדמי אירופאי.
חיש מהר קנה לו בית הספר שם כמוסד לימודים נחשב והתמקם במרכז האתוס הציוני של ימי טרום המדינה דהיינו: חקלאות ובטחון. תלמידיו, שביניהם יגאל אלון, יצחק רבין וחיים גורי נדרשו להפגין מוסר גבוה עת נבחנו "בחינות כבוד" .
כיום, בית הספר הוא חלק מכפר נוער הכולל גם פנימייה ומשק חקלאי.


אלי יצפאן

בוגר מחזור מ"ו, (נולד ב-4 ביוני 1965), קומיקאי, מנחה ושחקן ישראלי. הנחה את תוכנית האירוח היומית "יצפאן" ששודרה בהוט.

לקורות חייו >>             לבוגרים נוספים >>


לוח מודעות משו"ב

ת.ז. תלמיד:

למידה בחירום באתר המנהל לחינוך התיישבותי

school.kadoorie.org.il