למרכז המבקרים בכדורי הנחיות וטיפים לחופשת הקיץ -טיפים להורים תשפרשימות ספרים: שכבה ז' שכבה ח' שכבה ט' שכבה י' שכבה יא' שכבה יב' הרשמה למבחן קיץ במתמטיקהאלבומי תמונות

כדורי נוסד בשנת 1933 על ידי הנדבן היהודי כדורי, כבית ספר ממשלתי בריטי. במשך כעשרים שנה למדו בו רק בנים לאחר מיון סלקטיבי ביותר, במסגרת פנימייה חקלאית. מבחני הקבלה הקפדניים ורמת הלימודים הגבוהה נועדו לאפשר לבוגרי בית הספר המשך לימודי אגרונומיה בכל מוסד אקדמי אירופאי.
חיש מהר קנה לו בית הספר שם כמוסד לימודים נחשב והתמקם במרכז האתוס הציוני של ימי טרום המדינה דהיינו: חקלאות ובטחון. תלמידיו, שביניהם יגאל אלון, יצחק רבין וחיים גורי נדרשו להפגין מוסר גבוה עת נבחנו "בחינות כבוד" .
כיום, בית הספר הוא חלק מכפר נוער הכולל גם פנימייה ומשק חקלאי.


משה נצר

אל"מ (בדימוס) משה נצר, פלמ"חניק, ממייסדי הנח"ל, יו"ר יד לבנים, 1922-2009

לכתבה עדכנית שהתפרסמה עם מותו - הקלק כאן.

בוגר מחזור ד', היה מראשוני המתגייסים לפלמ"ח. נטל חלק בקרבות בבארות יצחק. המשיך בשירות קבע בצה"ל, כמפקד חטיבה 9/90 במשך מספר חודשים. תפקידו האחרון היה מפקד חטיבת הנח"ל. היה עוזר שרי הביטחון, משה דיין ושמעון פרס, להתיישבות ולביטחון וראש מחלקת התיישבות בהסתדרות. מראשית שנת 1983 ועד ינואר 1998 היה ראש המועצה האזורית זבולון.

לקורות חייו >>             לבוגרים נוספים >>


לוח מודעות משו"ב

ת.ז. תלמיד:

למידה בחירום באתר המנהל לחינוך התיישבותי

school.kadoorie.org.il

קישורים לחופשת הקיץ

הנחיות וטיפים לחופשת הקיץ -טיפים להורים תשפ
רשימות ספרים:
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'
שכבה י'
שכבה יא'
שכבה יב'
הרשמה למבחן קיץ במתמטיקה
אלבומי תמונות